България

БАН потвърдиха демографската катастрофа! Данните са шокиращи! Вижте колко българи ще останат до 2040 г.:

В изпълнение на решение на Народното събрание правителството представя на парламента Прогноза за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г. Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на базата на […]