Разстреляният бос Петър Христов – мутра от СИК, мастит спонсор на ГЕРБ и маша на Цветан Цветанов!

Разстреляният тази сутрин бизнесмен Петър Христов бил  замесен в групни далавери. Той беше известен като „касиера“ на Цветан Цветанов.  Скандалният бизнесмен и спонсор на ГЕРБ Петър Христов бил затънал в борчове през последните години.  Дължал милиони на чуждестранните си съдружници, разкриват негови бивши бизнес партньори.

Преди години бизнес­мени от Израел се съгла­сили да инвестират пари в мащабни строителни проекти, които да се дви­жат от Христов, заради връзките му с политици. Евреите обаче останали из­лъгани и не могли  да си върнат милиони­те евро, които нале­ли в касата на спонсо­ра на ГЕРБ. Петър Хрис­тов беше  бивш представител на силовата групировка СИК в област Велико Търново. Стана извес­тен като финансов бла­годетел на Мануела Горсова. Момичето се нуждаеше от скъпо лечение след като олимпийският шампион по кънки Мак­сим Стависки едва не го уби пиян с джипа си, но остана в будна кома.

Петър Христов с Цветан Цветанов

Напоследък Пе­тър Христов бил в слож­ни отношения с ръководството на ГЕРБ, въпре­ки че е близкото си приятелство с  Цветан Цве­танов, разказват сигурни източници от Търново. От друга страна, публична тайна е, че Христов бил на „ти“  с бандити и мошеници от цяла България.

Отлично информи­рани от МВР разказват, че Петър Христов и Цве­тан Цветанов се държали взаимно с компромати и затова никой досега не е пострадал от подмолната война между двамата. Във Велико Търново уси­лено върви слух, че еди­ният от 6-те апартамен­та на Цветан Цветанов бил платен точно от Петър Христов и то преди ГЕРБ да дойдат на власт. Спо­ред запознати причини­те са две. Първата е да се спрат разработките, водени от години за ог­ромни далавери срещу Петър Христов. Другата е да го направи кмет на Търново или поне да сло­жи негов човек на поста. Това щяло да му даде зелена светлина за об­щите проекти с евреите и така да върне борчо­вете си. Самият Цветанов отговаря по гербаджийска линия за старата столица и винаги е  избиран за депутат оттам.

Петър Христов е завършил военното училище във Велико Търново. По времето на комунизма е състезател по карате, както и Бой­ко Борисов. След като напуска армията, става продавач на сергия в града, но за кратко. Със зараждането на мутренските времена идва и не­говото време. Той става охранител в столичната дискотека „Анаконда“ и едновременно с това върти търговия. През 1994 година вече е ох­ранителен бос. Фирмата му „Дито“ печели обекти в цялата страна.

Местопрестъплението в Манастирски ливади, където Христов бил разстрелян

Самият той бил регионален представител на СИК за Велико Търново и областта. Един от обек­тите му били „Захарни за­води“ в Горна Оряхови­ца. Освен като охра­на, дру­жеството на Петър Христов заставало на входа и на изхо­да на за­вода, по подобие на икономически­те групировки от време­то на „Мултигруп“. Фир­ми на Христов доставяли скъпи суровини и изкупували евтино продукцията, която препрода­ват с огромни печалби за сметка на „Захарни за­води“. Докато въртял съм­нителен бизнес със „Захарни заводи“, Петър Христов станал особено близък с Орлин Тодоров, който тогава работил като полицай в предприятие­то. Тодоров е многократно наказван заради издьнки в работата си и поддържал приятелски отношения с престъпни­ци, които иначе трябва да разследва.

„Христов, като бизнес­мен с договорил със „За­харни заводи“, и заедно с Тодо­ров, като полицай в пред­приятието, работеха съв­местно и източиха мили­они. Станаха като дупе и гащи. Тодоров дори е кум на Петър Христов“, спомня си бивш дирек­тор   на  завода.

Петър Христов станал извес­тен покрай създаване­то на партия ГЕРБ. През 2008 година той нашумя също като основен финансов благодетел на Мануела Горсова. Жители на ста­рата столица са катего­рични, че го е направил не само от съжаление, но и за да лъсне имиджа си на мутра и сикаджия. Още тогава той взел десетки милиони от чужденци с намерението да ги инве­стира. Когато проектите му удари на камък, ре­шил да се кандидатира за кмет и да ги „отпуши“.

Благодарение на поз­нанството си с Бойко Борисов от мутренските времена, Петър Хри­стов става виден гербаджия и дясна ръка на Цветан Цветанов в поверената му Велико­търновска област. Още с идването на ГЕРБ на власт, Христов лобира пред МВР шефа за кума си, компрометира­ното ченге Орлин Тодо­ров, който тогава рабо­ти в криминалната поли­ция в Горна Оряховица. С препоръките на Хри­стов, Цветан  Цветанов го издига до шеф на звено „Борба с организираната прес­тъпност“ в града.

В началото на 2011 го­дина изненадващо Ор­лин Тодоров е аресту­ван. Формалният повод е злоупотреба с класифицирана  информация покрай скандала с бебетата в Горна Оряховица, но източници твърдят друго.

Ченгето Тодоров, при­ятел на финансовия гръб на ГЕРБ Петър Христов, си позволява­ло да рекетира местни бизнесмени.

„300 хиляди е дал моят човек, за да ме назначат за шеф на БОП-а. Тези пари трябва да се връщат“ -казвал Тодоров на сред­ни и големи предприе­мачи, без да уточнява дали сумата за поста му е в евро или в лева.

За да притиска бизнесмените, Тодоров използвал лица от криминалния контингент, кои­то  трябвало да бъдат арестувани от звеното му, а не закриляни.

В същото време Орлин Тодоров е бил употребя­ван за акции срещу кон­куренти на благодетеля си Петър Христов.

Когато положението излиза от контрол, Орлин Тодоров е арестуван от агенти на „Вътрешна сигурност“ в МВР.

Оттогава и отношенията между Цветан Цветанов и кума му Петър Христов се влошават. Последни­ят не е номиниран за кмет на Велико Търново, а вместо това е избран Даниел Па­унов като компромисна фигура.

В старата столица се говори, че е обиден заради ареста на авера си и пре­небрежителното от­ношение към него като кандидат за кмет, Петър Христов тайно работил за кандидатурата на Юлияна Дончева, като в същото време бил в инициативния комитет за из­дигането на кандидата на ГЕРБ. Дончева беше в политическата формация на Слави Бинев ГОРД.

Кумът на Петър Христов – Орлин Тодоров, влязъл зад решетките през яну­ари 2011 година и прекарва на топло повече от го­дина в Ловеч, където се водило разследването срещу него.

Според запознати с действията му, той е ре­ална опасност за Цветан Цветанов, защото от при­ятеля си Петър Христов знае за много нагласени арести, рушвети и манипулирани изборни резултати. След като отношенията на Цветанов и Христов охладняват през 2011 г., се нала­га самият Бойко Борисов да се намеси, за да ги сдобри.

Въпреки всички ак­тивни мероприятия, бизне­сът на Петър Христов про­дължава да буксува. Чес­то не вдигал телефоните си, защото дължал пари не само на чуждестранните си партньори, но и на бан­ки. Христов не смеел да си потърси парите, които е дал на ГЕРБ преди пар­ламентарните избори, за­щото срещу него така или иначе, имало дебели папки с оперативни разработки за престъпления от най-различен характер.

Източник

Ако статията ви е харесала, споделете я с приятелите си в социалните мрежи от тук:

Facebook Google

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*